help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 april 2017 tot vaststelling van boek III Arbeidsplaatsen van de codex over het welzijn op het werk


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/04/2017
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/06/2017
Pagina:61237
Advies van de Raad van State 59780
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Overgangsbepaling: art. 3

Periode van geldigheid van 12/06/2017 tot ...
Bijlage(n)
Aard Datum    
Wetb 28/04/2017