help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 33908 van 30 januari 1990

"Vernietigd wordt het koninklijk besluit van 28 januari 1983 tot goedkeuring van de plannen tot sanering van de financiën van het Studiecentrum voor Kernenergie in zoverre het een renteloze lening oplegt."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/01/1990
Nummer: 33908
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 03/07/1990
Pagina:13292
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum van de vernietigde akte: 28/01/1983Periode van geldigheid van 28/01/1983 tot ...