help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 59/2017 van 18 mei 2017

"vernietigt het Vlaamse decreet van 3 juli 2015 « tot wijziging van diverse decreten houdende de subsidiëring aan de lokale besturen en tot wijziging van het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds »;
- handhaaft de gevolgen van de vernietigde bepalingen tot de aanneming, door de decreetgever, van een nieuw decreet en uiterlijk tot het einde van het begrotingsjaar 2018."


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 18/05/2017
Numéro: 59/2017
Nature de l'acte: Arrêt de la Cour constitutionnelle
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 03/07/2017
Page:69519
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet Absoluut gezag van gewijsde: dag van bekendmaking

Uitwerking: handhaving van de gevolgen van de vernietigde akte tot de aanneming, door de decreetgever, van een nieuw decreet en uiterlijk tot het einde van het begrotingsjaar 2018.

Période de vigueur du 01/01/2019 au ...