help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 18 april 2017 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van autosondage bij de rechthebbende thuis


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/04/2017
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/05/2017
Pagina:55177
Advies van de Raad van State 60966
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/11/2017 ("op de eerste dag van de zesde maand volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad")
Art. 6, § 2: 18/05/2017 ("10 dagen volgend op de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad")

Periode van geldigheid van 18/05/2017 tot ...