help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 30 maart 2017 tot wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst en van artikel 259bis van het Strafwetboek


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/03/2017
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/04/2017
Editie:1
Pagina:53768
Advies van de Raad van State 59509
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 08/05/2017 tot ...