help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 maart 2017 over persoonsvolgende middelen voor minderjarige personen met een handicap met dringende noden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/03/2017
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/04/2017
Pagina:48749
Advies van de Raad van State 60797
Inwerkingtreding / Uitwerking 07/04/2017 ("de eerste dag na de datum van publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad")

Art. 13: 01/09/2016

Overgangsbepalingen: art. 16

Periode van geldigheid van 01/09/2016 tot ...