help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 19 maart 2017 tot oprichting van een Begrotingsfonds voor de juridische tweedelijnsbijstand


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/03/2017
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/03/2017
Editie:2
Pagina:46565
Advies van de Raad van State 59626 pp + 59627 +
60348 +
60429
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: te bepalen door de Koning. Volledig uitgevoerd: 01/05/2017 (KB 26/04/2017, BS 27/04/2017)

Temporeel toepassingsgebied: deze wet is van toepassing op de zaken die door haar worden bedoeld en die ingeleid zijn vanaf de datum die door de Koning zal worden bepaald.

Periode van geldigheid van 01/05/2017 tot ...