help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 betreffende nadere regels voor de milieueffectrapportage over projecten en voor de omgevingsveiligheidsrapportage


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/02/2017
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/03/2017
Pagina:42715
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 60785
Inwerkingtreding / Uitwerking 23/02/2017
Art. 15, 1° en 3°, art. 16, 1°, 2° en 4°, art. 17 en art. 19, 1°, 2°, 3° en 5°: 30/09/2017

Periode van geldigheid van 23/02/2017 tot ...