help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 16 februari 2017 tot wijziging van de wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/02/2017
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/03/2017
Editie:2
Pagina:37488
Advies van de Raad van State 59566
Inwerkingtreding / Uitwerking 30/06/2017 (KB 22/06/2017, art. 48)

Periode van geldigheid van 30/06/2017 tot ...