help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van de Raad van State nr. 36860 van 25 april 1991

«Vernietigd worden :
1. het bij koninklijk besluit van 7 maart 1977 vastgesteld gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse, in zover het de gronden van verzoekende partij, gelegen in de gemeente Overijse, aan de J. Tombeurstraat, de Molendreef en de A. Moerenhoutstraat, en ten kadaster bekend onder sectie L, nrs. 471/a en 474/g-deel, tot natuurgebied bestemt;»


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/04/1991
Nummer: 36860
Aard van de akte: Arrest van de Raad van State
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 11/12/1991
Pagina:27989
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: datum van het arrest

Uitwerking: datum van de akte houdende de vernietigde bepaling: 07/03/1977

Periode van geldigheid van 07/03/1977 tot ...