help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 15 januari 2017 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "VIP Club Premium", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/01/2017
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/02/2017
Editie:1
Pagina:15643
Advies van de Raad van State 60661
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 03/02/2017 tot ...