help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 23 december 2016 betreffende de gewestbelasting op de inrichtingen van toeristisch logies


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/12/2016
Aard van de akte: Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/01/2017
Pagina:509
Advies van de Raad van State 60427 + 60389
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

"De in deze ordonnantie vervatte belasting is verschuldigd vanaf het aanslagjaar 2017."

Art. 10, § 3: te bepalen door de Regering: 01/03/2017 (BBHR 26/01/2017)

Art. 14 en 15: enkel van toepassing op inbreuken gepleegd na 01/02/2017.

Overgangsbepalingen: art. 16

Periode van geldigheid van 06/01/2017 tot ...