help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 8 december 2016 houdende instemming met het Verdrag inzake het Europees Bosseninstituut


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/12/2016
Aard van de akte: Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/12/2016
Pagina:90306
Advies van de Raad van State 59306
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 07/01/2017 tot ...