help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 15 december 2016 tot delegatie van de bevoegdheid voorzien in artikel 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 15 december 2016 tot aanwijzing van de bevoegde ambtenaren in het kader van de premie ten bate van personen die houder zijn van een zakelijk recht op een onroerend goed gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waarin zij en hun gezin gedomicilieerd zijn


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/12/2016
Aard van de akte: Ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/12/2016
Pagina:90009
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van ondertekening

Periode van geldigheid van 15/12/2016 tot ...