help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de secretaris-generaal van 17 november 2016 tot wijziging van het besluit van de secretaris-generaal van 4 mei 2016 tot subdelegatie van sommige beslissingsbevoegdheden aan personeelsleden van het Departement Kanselarij en Bestuur en tot opheffing van het ministerieel besluit van 6 december 2000 houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake algemene werking en organisatie van de diensten aan de Vlaamse Bouwmeester


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/11/2016
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/11/2016
Editie:2
Pagina:79115
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/11/2016

Periode van geldigheid van 01/11/2016 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.