help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

(Vijfde) bestuursovereenkomst 2016-2018 tussen de Federale Staat en de Rijksdienst voor Pensioenen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/04/2016
Aard van de akte: Beheerscontract met de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/12/2016
Editie:1
Pagina:84448
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2016 - 31/12/2018

TT

Periode van geldigheid van 01/01/2016 tot 31/12/2018
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

1) Datum van de akte: de bekendgemaakte tekst bevat geen enkel element waardoor de datum van deze bestuursovereenkomst kan bepaald worden. Bijgevolg wordt deze bestuursovereenkomst geacht te bestaan uiterlijk op de dag van zijn goedkeuring, met name op 21/04/2016.

2) Opschrift: het woord tussen haakjes staat niet in het officiële opschrift en werd toegevoegd om de opzoekingen in de databank te vergemakkelijken.

Bijlage bij
Aard Datum    
KB 21/04/2016