help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Circulaire du 25 novembre 2016 relative à l’application de l’article 6, § 1er, 5°, du décret fiscal du 22 mars 2007 visant à l’attribution d’un taux de taxation réduit dans l’hypothèse de mise en décharge de déchets provenant de certaines opérations d’assainissement de sols


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/11/2016
Aard van de akte: Circulaire de la Région wallonne
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/12/2016
Editie:1
Pagina:81025
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Jour de publication

Periode van geldigheid van 09/12/2016 tot ...