help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 27 november 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 maart 2004 houdende productnormen voor voertuigen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/11/2016
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/12/2016
Pagina:80716
Advies van de Raad van State 60269
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 18/12/2016 tot ...