help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van het Arbitragehof nr. 89/94 van 14 december 1994

"vernietigt artikel 6 van de wet van 22 juli 1993 houdende fiscale en financiële bepalingen en artikel 23, §§ 1 en 7, van diezelfde wet in zoverre dit betrekking heeft op het voormelde artikel 6."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/12/1994
Nummer: 89/94
Aard van de akte: Arrest van het Grondwettelijk Hof
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 28/12/1994
Pagina:32119
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: dag van bekendmaking

Uitwerking: datum waarop de vernietigde bepalingen met terugwerkende kracht uitwerking hadden: vanaf het aanslagjaar 1994

Periode van geldigheid van 01/01/1993 tot ...