help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van het Arbitragehof nr. 74/92 van 18 november 1992

"vernietigt in artikel 19 van het decreet van 17 juli 1991 de woorden : « Elk politiek mandaat of mandaat bij een inrichtende macht of »."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/11/1992
Nummer: 74/92
Aard van de akte: Arrest van het Grondwettelijk Hof
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 09/12/1992
Pagina:25450
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld