help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 30 augustus 2016 houdende maatregelen betreffende de bestrijding van bepaalde exotische dierziekten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/08/2016
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/10/2016
Pagina:68646
Advies van de Raad van State 59288
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 17/10/2016 tot ...
Opmerkingen Art. 25: "De Minister kan de bijlage bij dit besluit wijzingen om ze in overeenstemming te brengen met wijzigingen aan de bijlagen van richtlijn 92/119/EEG."