help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van het Arbitragehof nr. 4/91 van 21 maart 1991

"vernietigt artikel 3 van het decreet van het Waalse Gewest van 20 juli 1989 «fixant les règles du financement général des communes wallonnes» in zoverre het de Gewestexecutieve machtigt de criteria vast te stellen voor de omslag van de voor maatschappelijk welzijn bestemde bedragen die het rechtstreeks aan de gemeenten toewijst;
(...)."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/03/1991
Nummer: 4/91
Aard van de akte: Arrest van het Grondwettelijk Hof
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 27/04/1991
Pagina:8879
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: dag van bekendmaking

Uitwerking: de rechtsgevolgen van de gedeeltelijk vernietigde bepaling worden gehandhaafd tot 31 december 1991.

Periode van geldigheid van 01/01/1992 tot ...