help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 20 juli 2016 tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet teneinde de regeling die van toepassing is op de burgemeesters en de schepenen ook toe te passen op de gemeenteraadsleden wat het bedrag van de bezoldigingen betreft


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/07/2016
Aard van de akte: Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/09/2016
Pagina:62449
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 15/09/2016 tot ...