help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Decreet van 1 juli 2016 tot wijziging van de regelgeving voor ruimtelijke uitvoeringsplannen teneinde de planmilieueffectrapportage en andere effectbeoordelingen in het planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen te integreren door wijziging van diverse decreten


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 01/07/2016
Nature de l'acte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 19/08/2016
Edition:2
Page:52571
Avis du Conseil d'Etat 58741
Entrée en vigueur / Effet Te bepalen door de Vlaamse Regering en vastgesteld op 01/05/2017 (BVR 17/02/2017, art. 26).

Art. 65: heft art. 48 op, op datum van inwerkingtreding van art. 30 DVO 25/04/2014 betreffende de handhaving van de omgevingsvergunning: 01/03/2018 (BVR 09/02/2018, BS 28/02/2018)

Période de vigueur du 01/05/2017 au ...