help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van 28 juli 1995 van de Voorzitter van het Comité voor de Federale, de Gemeenschaps- en de Gewestelijke Overheidsdiensten houdende oprichting van een speciaal overlegcomité voor sommige personeelsleden van het Ministerie van Middenstand en Landbouw en van het Landbouweconomisch Instituut


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/07/1995
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/08/1995
Pagina:23559
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.