help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 10 juli 2016 tot wijziging van sommige bepalingen inzake heropneming in de politiediensten en tot vaststelling van de inwerkingtreding van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 7 juni 2009 tot wijziging van verschillende teksten betreffende de rechtspositie van het personeel van de politiediensten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/07/2016
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/07/2016
Pagina:46556
Advies van de Raad van State 59293
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 08/08/2016 tot ...