help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Huishoudelijk reglement van de selectiecommissies (opgericht bij artikel 11 van het Archiefdecreet van 9 juli 2010)


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 22/04/2016
Nature de l'acte: Règlement d'ordre intérieur
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 19/07/2016
Page:45032
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet Datum is niet vermeld

Remarques Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

1) Datum van de akte: de bekendgemaakte tekst bevat geen enkel element waardoor zijn datum kan bepaald worden. Bijgevolg wordt dit reglement geacht te bestaan uiterlijk op de dag van zijn goedkeuring.

2) Opschrift: de woorden tussen haakjes staan niet in het officiële opschrift en werden toegevoegd om de opzoekingen in de databank te vergemakkelijken.

Annexé à
Nature Date    
BVR 22/04/2016