help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 29 juni 2016 houdende diverse bepalingen inzake Economie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/06/2016
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/07/2016
Pagina:41701
Advies van de Raad van State 59213
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 21: te bepalen door de Koning. Volledig uitgevoerd: 01/04/2018 (KB 18/02/2018, BS 22/02/2018)
Art. 22: a) inwerkingtreding: 01/01/2017; b) temporeel toepassingsgebied: "De bepalingen van artikel 22 zijn van toepassing op de Europese octrooien verleend vanaf de inwerkingtreding van artikel 22 op basis van octrooiaanvragen ingediend vanaf 22 september 2014, en op de Europese octrooien die in stand gehouden werden zoals gewijzigd of beperkt, vanaf de datum van inwerkingtreding van artikel 22, op basis van de octrooiaanvragen ingediend vanaf 22 september 2014." (art. 94, §1)
Art. 23: 01/01/2017
Art. 24: te bepalen door de Koning. Volledig uitgevoerd: 01/04/2018 (KB 18/02/2018, BS 22/02/2018)
Art. 47: 01/01/2017
Art. 48: a) inwerkingtreding: 01/01/2017; b) temporeel toepassingsgebied: "De bepalingen van artikel 48 zijn van toepassing op de Europese octrooien verleend vanaf de inwerkingtreding van artikel 48 op basis van octrooiaanvragen ingediend voor 13 december 2007, en op de Europese octrooien die in stand gehouden werden zoals gewijzigd door
Het Europees Octrooibureau, vanaf de inwerkingtreding van artikel 48 op basis van octrooiaanvragen ingediend voor 13 december 2007." (art. 94, §2)
Art. 49 en 50: 01/01/2017
Art. 60: a) inwerkingtreding: 01/01/2017; b) temporeel toepassingsgebied: "De bepalingen van artikel 60 zijn van toepassing op de Europese octrooien verleend vanaf de inwerkingtreding van artikel 60 op basis van octrooiaanvragen ingediend tussen 13 december 2007 en 21 september 2014, en op de Europese octrooien die in stand gehouden
Werden zoals gewijzigd of beperkt, door het Europees Octrooibureau, vanaf de inwerkingtreding van artikel 60 op basis van octrooiaanvragen ingediend tussen 13 december 2007 en 21 september 2014." (art. 94, §3)
Art. 61 en 62: 01/01/2017
Art. 85 en 86: dag van bekendmaking
Art. 87 en 88: "op de datum van het in werking treden ten aanzien van België van de Overeenkomst betreffende het eengemaakt octrooigerecht, gedaan te Brussel op 19 februari 2013"
Art. 94: 01/01/2017
Art. 97: dag van bekendmaking

Overgangsbepalingen: art. 94

Periode van geldigheid van 06/07/2016 tot ...