help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 13 juni 2016 - Vaststelling van standaardprocedure oriënterend bodemonderzoek in het kader van het Bodemdecreet van 27 oktober 2006


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/06/2016
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 28/06/2016
Pagina:39065
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/2016

Overgangsbepalingen: zie de tekst van MBVO 13/06/2016

Periode van geldigheid van 01/07/2016 tot 22/02/2017
Opmerkingen De standaardprocedures kunnen geraadpleegd en gedownload worden op de OVAM-website: http://www.ovam.be