help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 14 mei 1933 waarbij aan de regering bevoegdheid wordt toegekend om haar toe te laten zekere maatregelen te treffen met het oog op het financieel herstel en het verwezenlijken van het begrootingsevenwicht (begrotingsevenwicht)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/05/1933
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/05/1933
Pagina:2575
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

TT: zie de artikelen 1 tot 3: uiterste datum van buitenwerkingtreding: 31/12/1933 (einde van het begrotingsjaar)

Periode van geldigheid van 19/05/1933 tot 31/12/1933
Opmerkingen Nederlands opschrift: het woord "(begrotingsevenwicht)" werd toegevoegd om de opzoekingen in de databank te vergemakkelijken.