help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 19 juni 2016 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de berekening van de waarde van het vruchtgebruik betreft


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/06/2016
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/06/2016
Editie:1
Pagina:37376
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 01/07/2016 tot ...