help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 16 maart 1957 tot wijziging van sommige fiscale bepalingen betreffende de Nationale Maatschappij der Waterleidingen, alsmede de verenigingen van gemeenten en van bijzondere personen voor het tot stand brengen van watervoorzieningsdiensten, of voor doeleinden van gemeentelijk belang, naar de vereisten der wet van 18 Augustus 1907 opgericht


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/03/1957
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/03/1957
Pagina:2230
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking "met ingang van het dienstjaar 1957"