help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 16 mei 2016 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/05/2016
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/05/2016
Pagina:32823
 • 02/02/2018 (Duitse vertaling)
  Artt. 18, 19, 24 en 25
 • 03/02/2017 (Duitse vertaling)
  Art. 1 tot 17, 20 tot 23 en 26 tot 29
 • 26/05/2016 (Rechtzetting)
  1) Begroeting
  2) Bekrachtiging
  3) Afkondiging
  4) Plaats, datum en ondertekening
  5) Parlementaire stukken
Advies van de Raad van State 58898
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 2 en 4: 30/09/2016 (art. 6)
Art. 3 en 5: 01/01/2016 (art. 6)
Art. 8: 01/01/2016 (art. 9)
Art. 12 en 13: 01/04/2016 (art. 14)
Art. 15 en 16: 01/01/2018 (art. 17)
Art. 18, 1°: 01/10/2013 (art. 19)
Art. 18, 2°: 01/01/2016 (art. 19)
Art. 24: 01/07/2015 (art. 25)
Art. 26: 01/04/2016 (art. 27)

Periode van geldigheid van 01/10/2013 tot ...
Opmerkingen