help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Verordening nr. 16-01 van 22 april 2016 tot vaststelling van de rekening over het dienstjaar 2014, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20152016-0528


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/04/2016
Nummer: 16-01
Aard van de akte: Verordening van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/05/2016
Pagina:32327
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Uitwerking: dienstjaar 2014

TT

Periode van geldigheid van 01/01/2014 tot 31/12/2014
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.

Parlementaire stukken niet vermeld in de bekendmaking.