help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 17 april 2016 tot vaststelling van het bedrag der vergoedingen toegekend aan de leden van de Raad van Bestuur en de regeringscommissaris van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/04/2016
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/05/2016
Pagina:31736
Advies van de Raad van State 58885
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 27/05/2016 tot ...
Opmerkingen Art. 5: niet geanalyseerd omdat het opgeheven koninklijk besluit niet in de databank werd opgenomen.