help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 14 april 2016 tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet teneinde een einde te stellen aan de examengelden voor sollicitaties bij lokale besturen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/04/2016
Aard van de akte: Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/04/2016
Editie:3
Pagina:28213
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking
De bepalingen van deze ordonnantie zijn enkel van toepassing op de aanwervingsprocedures die vanaf deze datum gestart worden.

Periode van geldigheid van 25/04/2016 tot ...