help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 15 februari 2016 tot vaststelling van de taalkaders van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/02/2016
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/03/2016
Editie:1
Pagina:15699
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/2015

Periode van geldigheid van 01/07/2015 tot ...