help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 29 januari 2016 tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het statuut van de militairen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/01/2016
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/03/2016
Pagina:15090
Advies van de Raad van State 58479
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 115: 01/01/2014
Art. 124: 01/03/2015
Art. 128: 31/12/2015

Periode van geldigheid van 11/03/2016 tot ...