help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 26 januari 2016 tot uitvoering van artikel 5/1 van de wet van 12 januari 2006 tot oprichting van de "Pensioendienst voor de overheidssector"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/01/2016
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/02/2016
Pagina:7602
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 58712
Inwerkingtreding / Uitwerking Uitwerking: 01/01/2015

Buitenwerkingtreding: 31/12/2015. De Minister bevoegd voor pensioenen kan echter deze laatste datum vervangen door een latere datum die hij bepaalt.

TT

Periode van geldigheid van 01/01/2015 tot 31/12/2015