help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2015 houdende stopzetting van de subsidiëring van sociale koopwoningen en sociale kavels en houdende de aanpassing van diverse besluiten met betrekking tot het woonbeleid in Vlaanderen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/12/2015
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/01/2016
Pagina:6146
Advies van de Raad van State 58430
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2015
Art. 7, 1°: 24/08/2015

Periode van geldigheid van 01/01/2015 tot ...
Opmerkingen Art. 18 tot 20: niet geanalyseerd omdat het besluit van 15 december 2006 niet in de databank werd opgenomen.