help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 3 december 2015 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 15 juli 2014 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de werkingsmodaliteiten van het Interfederaal Instituut voor de Statistiek, van de Raad van bestuur en van de wetenschappelijke Comités van het Instituut voor de Nationale Rekeningen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/12/2015
Aard van de akte: Décret de la Commission communautaire française
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/01/2016
Pagina:2110
Advies van de Raad van State 57765
Inwerkingtreding / Uitwerking 19/01/2016 ("op de dag van bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van de laatste instemmingshandeling met dit samenwerkingsakkoord van elke contracterende partij")

Periode van geldigheid van 19/01/2016 tot ...
Bijlage(n)
Aard Datum    
SAk 15/07/2014