help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 22 december 1995 tot toekenning en delegatie van bevoegdheden inzake de uitvoering van de wet van 14 april 1965 betreffende de vergoeding van de in Kongo geleden materiële schade


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/12/1995
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/03/1996
Editie:1
Pagina:4581
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/1996