help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 22 december 1995 tot toekenning en delegatie van bevoegdheid inzake liquidatie van de oorlogsschade door de Algemene Diensten van het Ministerie van Verkeer en Infrastructuur


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/12/1995
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/03/1996
Editie:1
Pagina:4580
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/1996