help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van het afdelingshoofd van de afdeling Beleid Steden, Brussel en Vlaamse Rand van 18 december 2015 houdende subdelegatie van sommige beslissingsbevoegdheden aan de teamverantwoordelijke van de cel Coördinatie Brussel


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/12/2015
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/01/2016
Pagina:1799
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2015

Periode van geldigheid van 01/09/2015 tot ...
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.