help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 december 2015 houdende het verlenen van instemming tot afwijking van de voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan `Afbakening Vlaams Strategisch gebied rond Brussel en aanpalende openruimte gebieden'


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/12/2015
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/12/2015
Editie:1
Pagina:80494
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 09/01/2016 tot ...
Opmerkingen Opheffing art. A0.1.2. GRUP ‘Afbakening Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel en aanpalende openruimte gebieden’: Na de definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Industriezone Laekebeek’ wordt art. A0.1.2 GRUP ‘Afbakening VSGB en aanpalende openruimte gebieden’ binnen de perimeter van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Industriezone Laekebeek” opgeheven.