help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 december 2015 houdende het verlenen van instemming tot afwijking van de voorschriften van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan `Afbakening Vlaams Strategisch gebied rond Brussel en aanpalende openruimte gebieden'


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 04/12/2015
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 30/12/2015
Edition:1
Page:80494
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 10de dag na bekendmaking

Période de vigueur du 09/01/2016 au ...
Remarques Opheffing art. A0.1.2. GRUP ‘Afbakening Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel en aanpalende openruimte gebieden’: Na de definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Industriezone Laekebeek’ wordt art. A0.1.2 GRUP ‘Afbakening VSGB en aanpalende openruimte gebieden’ binnen de perimeter van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Industriezone Laekebeek” opgeheven.