help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 18 december 2015 tot wijziging van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/12/2015
Aard van de akte: Koninklijk besluit
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/12/2015
Pagina:79826
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 58497
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2016

Art. 3 van de W 27/06/2016: KB 18/12/2015 wordt bekrachtigd met ingang van 01/01/2016.


Periode van geldigheid van 01/01/2016 tot ...