help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 december 2015 houdende wijziging van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014 en van diverse besluiten wat betreft technische aanpassingen en archeologie en houdende vaststelling van lijst van aangeduide erkende archeologen


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 04/12/2015
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 23/12/2015
Edition:1
Page:77248
Avis du Conseil d'Etat 58357
Entrée en vigueur / Effet Art. 1 tot 10: 01/01/2016
Art. 11: 01/04/2016 (MBVO 25/03/2016, BS 31/03/2016, p. 22037)
Art. 12 tot 43: 01/01/2016
Art. 44: 01/04/2016 (MBVO 25/03/2016, BS 31/03/2016, p. 22037)
Art. 45 tot 47: 01/01/2016
Art. 48: 01/06/2016 (MBVO 25/03/2016, BS 31/03/2016, p. 22036)
Art. 49: 01/01/2016
Art. 50: 01/06/2016 (MBVO 25/03/2016, BS 31/03/2016, p. 22036)
Art. 51: 01/01/2016
Art. 52: 01/06/2016 (MBVO 25/03/2016, BS 31/03/2016, p. 22036)
Art. 53: 01/01/2016
Art. 54: 01/06/2016 (MBVO 25/03/2016, BS 31/03/2016, p. 22036)
Art. 55: 01/01/2016
Art. 56: 01/06/2016 (MBVO 25/03/2016, BS 31/03/2016, p. 22036)
Art. 57 en 58: 01/01/2016
Art. 59 en 60: 01/06/2016 (MBVO 25/03/2016, BS 31/03/2016, p. 22036)
Art. 61: 01/01/2016
Art. 62: 01/06/2016 (MBVO 25/03/2016, BS 31/03/2016, p. 22036)
Art. 63: 01/04/2016 (MBVO 25/03/2016, BS 31/03/2016, p. 22037)
Art. 64 en 65: 01/01/2016
Art. 66: 01/04/2016 (MBVO 25/03/2016, BS 31/03/2016, p. 22037)
Art. 67 tot 69: 01/01/2016

Overgangsbepalingen: art. 67


Période de vigueur du 01/01/2016 au ...
Remarques Art. 66, 3°: geen analyse omdat geen spoor van de bekendmaking van de opgeheven omzendbrief is gevonden.