help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 25 november 2015 houdende eindregeling van de begrotingen van de diensten van algemeen bestuur van de Staat van het jaar 2011 en van Staatsdiensten met afzonderlijk beheer van voorgaande jaren


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/11/2015
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/12/2015
Pagina:75573
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Uitwerking: de wet omvat verscheidene begrotingsjaren waarvan het oudste het jaar 2005 is.

Periode van geldigheid van 01/01/2005 tot 31/12/2011