help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 27 november 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk wat betreft de tarifering


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/11/2015
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/12/2015
Pagina:73608
Advies van de Raad van State 58068
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 01/01/2016

Art. 6: uitwerking op de datum van de ingetrokken akte: 24/04/2014

Overgangsbepalingen: art. 4
Periode van geldigheid van 24/04/2014 tot ...